KIWIS (Paula, Viviane & Mia), Ø 8 Jahre, OGS Balthasarstr., Köln